Szkolenia językowe i komputerowe > Szkolenia komputerowe

Szkolenia komputerowe

Każdy uczestnik może otrzymać wsparcie:
• Szkolenia komputerowe dedykowane.
• Każdy Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.
• Do wyboru Uczestnika minimum jedno szkolenie wraz z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje:

1. Zarządzanie pakietem Google Apps for Work
→ 38 godzin lekcyjnych: 5 dni średnio po 7-8 godzin lub 9 dni po 4 -5 godzin
→ egzamin np. VCC

RAMOWY PROGRAM:
Obsługa pakietu Google Apps for Work (np. Gmail, Dokumenty Google, Google+), które działają w tzw. „Chmurze”

2. Narzędzia komunikacji online w promocji i marketingu w internecie
→ 30 godzin lekcyjnych: 4 dni średnio po 7-8 godzin lub 8 dni po 3-4 godziny
→ egzamin np. VCC

RAMOWY PROGRAM:
· Facebook marketing-profil firmowy,
· Strategie reklamowe na FB,
· Konto reklamowe,
· Charakterystyka SEO,
· SEO Copywriting,
· Local SEO,
· Filtry w Google,
· Strategie SEO.

3. Copywriting
→ 30 godzin lekcyjnych: 4 dni średnio po 7-8 godzin lub 8 dni po 3-4 godziny
→ egzamin np. VCC

RAMOWY PROGRAM:
· Wprowadzenie do copywritingu,
· Copywriting H2H,
· Język korzyści,
· Neuromarketing,
· Kreatywny copywriter,
· SEO Copywriting,
· Teksty na stronę www.

4. Grafika komputerowa z wykorzystaniem Adobe Illustrator i Adobe Photoshop
→ 54 godzin lekcyjnych: 7 dni średnio po 7-8 godzin lub 13 dni po 4-5 godzin
→ egzamin: np. ACA Adobe Illustrator i ACA Adobe Photoshop

RAMOWY PROGRAM:
·Standardy projektów graficznych,
·Proces przygotowania zajęć,
· Praca w Adobe Photoshop,
· Przygotowanie i publikacja obrazów cyfrowych,
· Praca w Adobe Ilustrator,
· Archiwizacja,
· Eksport,
· Publikowanie grafiki za pomocą Adobe Illustrator.

Liczba miejsc ograniczona!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego