Szkolenia językowe i komputerowe

Szkolenia z języka angielskiego Szkolenia komputerowe

Regionalna Izba
Handlowo–Przemysłowa w Gliwicach

Instytut ADN
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

bezbarier2@riph.com.pl
tel. 32 238 96 40

bezbarier2@akademiamddp.pl
tel. 22 208 26 77

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego