HM_szkoleniezdalne_Adobe_9

2021-01-06

Szkolenie w grupie HM_szkoleniezdalne_Adobe_9 odbywa się również dnia 09.01.2021 i kończy się 24.01.2021. Trenerem prowadzącym zajęcia jest Pan Krzysztof Pszczółka.

Egzamin potwierdzający uzyskane kwalifikacje przewidziany jest na 29.01.2021.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Lp.

Data

Godziny zajęć

Liczba godzin lekcyjnych* (bez przerw)

od

do

1

2021-01-09

08.00

14.00

7

2

2021-01-10

08.00

14.00

7

3

2021-01-12

16.00

20.15

5

4

2021-01-13

16.00

20.15

5

5

2021-01-14

16.00

20.15

5

6

2021-01-16

08.00

14.00

7

7

2021-01-17

08.00

14.00

7

8

2020-01-23

08.00

14.00

7

9

2020-01-24

08.00

11:15

4

 

 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

 

 

54

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego