HM_szkoleniezdalne_Adobe_8

2021-01-06

W tym samym dniu tj. 09.01.2021 szkolenie rozpoczyna grupa HM_szkoleniezdalne_Adobe_8 pod przewodnictwem Pana Adama Pisteloka. Grupa kończy zajęcia 31.01.2021. Zaś w lutym w dniach 08.02.2021 – 09.02.2021 grupa podchodzi do egzaminu zewnętrznego uzyskując kwalifikacje.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Lp.

Data

Godziny zajęć

Liczba godzin lekcyjnych* (bez przerw)

od

do

1

2021-01-09

8.30

12.45

5

2

2021-01-10

8.30

12.45

5

3

2021-01-12

16.00

20.15

5

4

2021-01-16

13.00

17.15

5

5

2021-01-17

13.00

17.15

5

6

2021-01-19

16.00

20.15

5

7

2021-01-23

8.30

12.45

5

8

2021-01-24

8.30

12.45

5

9

2021-01-26

16.00

20.15

5

10

2021-01-30

13.00

16.30

4

11

2021-01-31

12.15

16.30

5

 

 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

 

 

54

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego