HM_szkoleniezdalne_Adobe_4

2020-12-08

Tego samego dnia 11-12-2020 rozpoczyna się także szkolenie w grupie HM_szkoleniezdalne_Adobe_4

Szkolenie kończy się dnia 29.12.2020.

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Pan Bartosz Ebert. Uczestnicy przystępują do zewnętrznego egzaminu kończącego szkolenie w dniu 15.01.2021.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Lp.

Data

Godziny zajęć

Liczba godzin lekcyjnych* (bez przerw)

Od

do

1

2020-12-11

16.00

20.15

5

2

2020-12-12

14.15

20.15

7

3

2020-12-13

14.15

20.15

7

4

2020-12-16

16.00

20.15

5

5

2020-12-18

16.00

20.15

5

6

2020-12-19

08.00

14.00

7

7

2020-12-20

08.00

14.00

7

8

2020-12-21

16.00

20.15

5

9

2020-12-29

16.00

21.00

6

 

 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

 

 

54

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego