HM_szkoleniezdalne_Adobe_18

2021-04-07

Ostatnią grupą jest HM_szkoleniezdalne_Adobe_18, która rozpoczyna szkolenie w dniu 09.04.2021. Osobami prowadzącymi szkolenie jest Pani Karolina Wiśniewska oraz Pan Szymon Paszek.

Uczestnicy po skończonym szkoleniu podchodzą do egzaminu zewnętrznego który przewidziany jest na 26.04.2021.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Lp.

Data

Godziny zajęć

Liczba godzin lekcyjnych* (bez przerw)

od

do

1

2021-04-09

17.00

20.15

4

2

2021-04-10

08.00

14.00

7

3

2021-03-11

08.00

14.00

7

4

2021-04-16

17.00

20.15

4

5

2021-04-17

08.00

14.00

7

6

2021-04-18

08.00

14.00

7

7

2021-04-23

17.00

20.15

4

8

2021-04-24

08.00

14.00

7

9

2021-04-25

08.00

14.00

7

 

 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

 

 

54

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego