HM_szkoleniezdalne_Adobe_17

2021-03-15

Szkolenie w grupie HM_szkoleniezdalne_Adobe_17 rozpoczyna się dnia 19.03.2021 i trwa do 17.04.2021 Trenerem prowadzącym zajęcia jest Pan Łukasz Fołda. Uczestnicy po skończonym szkoleniu podchodzą do egzaminu zewnętrznego który przewidziany jest na 17.04.2021.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Lp.

Data

Godziny zajęć

Liczba godzin lekcyjnych* (bez przerw)

od

do

1

2021-03-19

16.00

21.00

6

2

2021-03-20

08.00

13.00

6

3

2021-03-21

08.00

13.00

6

4

2021-03-26

16.00

21.00

6

5

2021-03-27

08.00

13.00

6

6

2021-04-09

16.00

21.00

6

7

2021-04-10

08.00

13.00

6

8

2021-04-16

16.00

21.00

6

9

2021-04-17

08.00

13.00

6

 

 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

 

 

54

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego