HM_szkoleniezdalne_Adobe_16

2021-02-24

Szkolenie w grupie HM_szkoleniezdalne_Adobe_16 odbywa się w dniach od 27.02.2021 do 14.03.2021. Trenerem prowadzącym zajęcia jest Pan Łukasz Gomółka.

Uczestnicy po skończonym szkoleniu podchodzą do egzaminu zewnętrznego, który przewidziany jest na 16.03.2021 oraz 17.03.2021.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Lp.

Data

Godziny zajęć

Liczba godzin lekcyjnych* (bez przerw)

od

do

1

2021-02-27

08.00

14.00

7

2

2021-02-28

08.00

14.00

7

3

2021-03-05

16.00

21.00

6

4

2021-03-06

08.00

14.00

7

5

2021-03-07

08.00

14.00

7

6

2021-03-12

16.00

21.00

6

7

2021-03-13

08.00

14.00

7

8

2021-03-14

08.00

14.00

7

 

 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

 

 

54

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego