HM_szkoleniezdalne_Adobe_15

2021-01-08

Szkolenie w grupie HM_szkoleniezdalne_Adobe_15 odbywa się w dniach od 11.02.2021 do 30.03.2021. Trenerem prowadzącym zajęcia jest Pani Justyna Kordala.

Uczestnicy po skończonym szkoleniu podchodzą do egzaminu zewnętrznego dnia 31.01.2021.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Lp.

Data

Godziny zajęć

Liczba godzin lekcyjnych* (bez przerw)

od

do

1

2021-02-11

18.00

21.15

4

2

2021-02-16

18.00

21.15

4

3

2021-02-18

18.00

21.15

4

4

2021-02-23

18.00

21.15

4

5

2021-02-25

18.00

21.15

4

6

2021-03-02

18.00

21.15

4

7

2021-03-04

18.00

21.15

4

8

2021-03-09

18.00

21.15

4

9

2021-03-11

18.00

21.15

4

10

2021-03-16

18.00

21.15

4

11

2021-03-18

18.00

21.15

4

12

2021-03-23

18.00

21.15

4

13

2021-03-25

18.00

21.15

4

14

2021-03-30

18.00

19.30

2

 

 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

 

 

54

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego