HM_szkoleniezdalne_Adobe_14

2021-01-15

Szkolenie w grupie HM_szkoleniezdalne_Adobe_14 odbywa się w dniach od 18.01.2021 do 04.02.2021. Trenerem prowadzącym zajęcia jest Pan Łukasz Folda. Uczestnicy po skończonym szkoleniu podchodzą do egzaminu zewnętrznego który przewidziany jest w dniach od 05.02.2021 do 08.02.2021.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Lp.

Data

Godziny zajęć

Liczba godzin lekcyjnych* (bez przerw)

od

do

1

2021-01-18

16:00

21:00

6

2

2021-01-19

16:00

21:00

6

3

2021-01-21

16:00

21:00

6

4

2021-01-25

16:00

21:00

6

5

2021-01-26

16:00

21:00

6

6

2021-01-28

16:00

21:00

6

7

2021-02-01

16:00

21:00

6

8

2021-02-02

16:00

21:00

6

9

2021-02-04

16:00

21:00

6

 

 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

 

 

54

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego