HM_szkoleniezdalne_Adobe_13

2021-01-08

Szkolenie w grupie HM_szkoleniezdalne_Adobe_13 odbywa się w dniach od 11.01.2021 do 28.01.2021. Trenerem prowadzącym zajęcia jest Pan Bartosz Ebert.

Uczestnicy po skończonym szkoleniu podchodzą do egzaminu zewnętrznego który przewidziany jest na 02.02.2021.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Lp.

Data

Godziny zajęć

Liczba godzin lekcyjnych* (bez przerw)

od

do

1

2021-01-11

16:00

21:00

6

2

2021-01-13

16:00

21:00

6

3

2021-01-14

16:00

21:00

6

4

2021-01-18

16:00

21:00

6

5

2021-01-20

16:00

21:00

6

6

2021-01-21

16:00

21:00

6

7

2021-01-25

16:00

21:00

6

8

2021-01-27

16:00

21:00

6

9

2021-01-28

16:00

21:00

6

 

 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

 

 

54

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego