HM_szkoleniezdalne_Adobe_12

2021-01-07

Szkolenie w grupie HM_szkoleniezdalne_Adobe_12 odbywa się w dniach od 09.01.2021 do 24.01.2021. Trenerem prowadzącym zajęcia jest Pan Bartosz Ebert.

Uczestnicy po skończonym szkoleniu podchodzą do egzaminu zewnętrznego który przewidziany jest na 29.01.2021.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Lp.

Data

Godziny zajęć

Liczba godzin lekcyjnych* (bez przerw)

od

do

1

2021-01-09

08:00

14:00

7

2

2021-01-10

08:00

14:00

7

3

2021-01-15

16:00

21:00

6

4

2021-01-16

08:00

14:00

7

5

2021-01-17

08:00

14:00

7

6

2021-01-22

16:00

21:00

6

7

2021-01-23

08:00

14:00

7

8

2021-01-24

08:00

14:00

7

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego